Anxos da garda

Normais_slide

Isto é un artigo de proba… non está rematado

Sinopse

Co mesmo título que a sección que a escritora ten na edición da fin de semana de Culturagalega.org, “Anxos de garda”, a editorial A Nosa Terra recompilou os artigos publicados na rede entre setembro de 2002 e abril de 2003 e editou este libro co que inaugura a colección Central Literaria. En Anxos da garda a escritora fai un relato en formato de diario de experiencias vividas apegado á actualidade das datas en que foi escrito, incluíndo reflexións persoais e situacións que, sendo íntimas, son moi universais.

Enlaces aos artigos na rede: Anxos de garda e Crítica da memoria pura.

Premios

Premio da Crítica de Galicia 2004

Actividades relacionadass

Conferencia “Dentro del acuario”. Universitat de Barcelona. Centre Dona i Literatura. 7 de outubro de 2008

Críticas

Xosé Manuel Eyré: “Diario dunha muller do século XXI”. A Nosa Terra, n.º1095 (do 11 ó 17 de setembro de 2003)
Ramón Nicolás: “O cuco cantando en abril”. Faro de Vigo, (6 de novembro de 2002)
Carlos Alenquer: “Anjo delicado”. O cometa, Belo Horizonte (Brasil), (19 de maio de 2004)

Estudos xerais

Dolores Vilavedra: “Nuevo milenio: la hora de las mujeres”. La Vanguardia (17-V-2006)
Dolores Vilavedra: “Para una cartografía de la narrativa gallega actual”. 2006
María Xesús Nogueira Pereira: “O imaxinario da literatura galega actual”. Galeusca, ALG, 2007, p. 409-418
Dolores Vilavedra: “Unha achega ao discurso narrativo de autoría feminina”. Madrygal, 10 (2007), p. 145-151

Entrevistas

Camilo Franco: “Fragmentos de vida en internet”. La Voz de Galicia (22 de novembro de 2003)
Culturagalega.org: “Os favoritos de Anxos Sumai”.
Lupe Gómez: “Gústame aprender”. Galicia Hoxe, (14 de novembro de 2005)

Artigos

Carme Vidal: “Os diarios de Anxos Sumai”. A Nosa Terra, n.º 1.077 (10 de abril de 2003)
O diario no cieberespazo de Anxos Sumai. Revista das letras, n.º 477 (xullo de 2003)
“Un e-mail deu a luz unha manchea de historias”. Diario de Arousa (26 de xaneiro de 2004)
Anxos Sumai presentou Anxos de Garda ante algún dos seus personaxes. Diario de Arousa (2004)
Lupe Gómez: “Sen poñer tacóns”. A Nosa Terra, n.º 1.114 (29 de xaneiro de 2004).
Rosa Aneiros: “Doce compaña”. Culturagalega.org (11 de novembro de 2004)
Soedade Noia: “O soño da palabra xusta”. Revista das Letras
César Lorenzo Gil: “Anxos Sumai premio da crítica”. A Nosa Terra, n.º 1.1.29 (do 20 ó 26 de maio de 2004)
“Dolores Vilavedra prologa a chegada definitiva das narradoras á literatura galega”. Vieiros.com (18 de decembro de 2004)
Adriana Rodríguez: “Teño que saír da peixeira do ordenador e recabar información para un conto”. Diario de Arousa (2 de xuño de 2005)
Daniel Salgado: “A catástrofe dende o papel”. El país (16 de novembro de 2007)
Marcos S. Pérez: “Novos soportes, novas linguaxes”. Vieiros.com (24 de xaneiro de 2008)

Ficha

1ª ed. Vigo: A Nosa Terra, 2003.
216 p.
ISBN 84-96203-33-6

Mercalo

Fotografías