O corpo solidario dá lugar: o dominio é presente. (Francisco Cortegoso, Memorial e danza)